ÚMIKT

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií

 

Riaditeľ ústavu:

Prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.

 

Kontakt:

Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava

telefón: +421 2 602 91 836

fax: +421 2 682 79 601

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií

Aktuality

  • 12.05.20 | Vzdelávanie na ÚMIKT v čase vírusovej pandémie
    V súvislosti so súčasnou zložitou situáciou sa Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií usiluje zabezpečiť výučbu všetkých svojich predmetov v maximálnej možnej miere.

IAESTE Slovakia

Cieľom IAESTE Slovakia je pokračovať v úspešnej tradícii aktivít a projektov v oblasti personálneho manažmentu a zvýšiť počet získaných zahraničných odborných stáží pre slovenských študentov. Sme si vedomí toho, že otázka uplatnenia sa absolventa na trhu práce je náročná záležitosť, a preto majú naše projekty jediný cieľ – pomôcť Vám uspieť na trhu práce.

iaeste.jpg