Home >> Announcements >> IAESTE - Travel with us for an internship!

IAESTE - Travel with us for an internship!

Výmena odborných stáží je našou hlavnou náplňou. Absolvovaním odbornej stáže v zahraničnej spoločnosti alebo na univerzite si rozšíriš odborné a jazykové znalosti, overíš si teóriu v praxi, spoznáš mladých ľudí z rôznych kútov sveta, získaš kontakty a skúsenosti, ktoré neskôr s výhodou využiješ pri hľadaní svojho budúceho zamestnania.

iaeste_piesok.jpg

Čo všetko k získaniu stáže potrebuješ?
V prvom rade potrebuješ predovšetkým odvahu, teoretické základy zo školských lavíc, chuť cestovať, učiť sa, zažiť nezabudnuteľné leto, spoznávať svet,... ☺.
Čo sa týka formálnych záležitostí, všetko potrebné nájdeš na našej stránke alebo zistíš, keď nám napíšeš na exchange@iaeste.sk.
Ponuku aktuálnych stáží nájdeš na tomto mieste.