Telefón je kúzlo vzdialenosti ...

Článok popisujúci uvedenú časť projektu je publikovaný v Ročenke Spolku absolventov FEI STU za rok 2010

“EUROPROJEKT 2011”

za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy

 

 

Aj Ústav telekomunikácií FEI STU v Bratislave sa zapojil do projektov Centier exelentnosti.

V spolupráci s ďalšími 10 pracoviskami STU Bratislava a SAV vznikol projekt :

Podpora budovania centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby - ITMS 26240120005; Projekt Operačného programu Výskum a Vývoj 2008/4.1/01-SORO; 1.5.2009 - 30.4.2011.


25. 10. 2011 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie

udelila cenu

 

“EUROPROJEKT 2011”

 

za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania a vedy projektu : Podpora budovania centra excelencie pre Smart technológie, systémy a služby Slovenskej technickej univerzite Bratislava.

Ústav telekomunikácií

FEI STU

Ilkovičova 3

812 19 Bratislava

Kontakt:

Telefón: (02) 68279604

Fax: (02) 6827 9601

E-mail: baronak@ut.fei.stuba.sk