Rektor STU v Bratislave prevzal cenu za projekt.

Odovzdanie ceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefón je kúzlo vzdialenosti ...