Fotografie IMS

IP Multimedia Subsystem

Na fotografiách sú zobrazené niektoré detaily z laboratória B501, kde je umiestnená podstatná časť technologického vybavenia IMS, ktoré bolo vybudované v rámci projektu SMART I

Laboratórium ÚT FEI STU—B501

Telefón je kúzlo vzdialenosti ...