Riešením časti projektu (gestorstvo - Katedra telekomunikácií FEI STU) bolo vytvorenie najmodernejšej multimediálnej telekomunikačnej platformy a to tak pre potreby výskumných, ako aj pedagogických aktivít na unikátnej medzinárodnej úrovni.

Možno konštatovať, že k záveru roku 2010 bol realizačne projekt Centra exelencie – časť Katedra telekomunikácií - v plnom rozsahu naplnený. Vzniklo unikátne pracovisko, ktoré nesie názov IMS – komunikačná platforma (IP Multimédia Subsystém). Celkové riešenie bolo naplnené v úzkej spolupráci so spoločnosťou ALCATEL-LUCENT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMS telekomunikačná platforma na Ústave telekomunikácií

 

 

 

 

 


O IMS z projektu ...

Telefón je kúzlo vzdialenosti ...