Domov >> Aktuality
 • 31.05.18 | Ing. Rozália Hudíková

  Štátne skúšky v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Telekomunikácie akad. rok 2017/2018 – letný semester

  Termín konania: 12. 06. 2018 (utorok)
  Stretnutie diplomantov o 7:30 h v respíriu na 5. posch. bloku B.

  Posudok vedúceho a oponenta na diplomovú prácu bude vložený do AIS najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou.
  Zverejnený časový harmonogram štátnych skúšok je orientačný. Za účelom prípravy prezentácie DP na štátnu skúšku odporúčame osobne, príp. e-mailom kontaktovať tajomníka skúšobnej komisie.

  Pokyny k štátnej skúške: PDF
  Komisie a zoznam študentov: PDF

  Zobrazené do: 31.08.2018