Domov >> Aktuality
 • 12.05.20 | Ing. Ivan Minárik
  V súvislosti so súčasnou zložitou situáciou sa Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií usiluje zabezpečiť výučbu všetkých svojich predmetov v maximálnej možnej miere. Aj keď prechod na plne digitálne vyučovanie nie je jednoduchý, najmä ak je nevyhnutný takmer zo dňa na deň, máme k dispozícii viacero komunikačných a kolaboračných nástrojov, ktoré vzdelávanie študentov výrazne zjednodušuje.
   
  Pracovníci ústavu majú k dispozícii a aktívne využívajú univerzitné riešenia poskytované spoločnosťami Google a Microsoft.
  - GSuite je súbor nástrojov na online spoluprácu, video hovory a zdieľanie pracovnej plochy, ktoré majú spoločné jednoduché ovládanie známe z voľne dostupných služieb Google. 
  - Microsoft Office 365 je kancelársky balík rozšírený o komunikačné nástroje spájajúce súbory a komunikáciu hlasom a obrazom do jedného integrovaného rozhrania. 
   
  Okrem priamych konferenčných hovorov sme na ÚMIKT vytvorili aj univerzálne streamovacie pracovisko, ktoré umožňuje pedagógom vysielať prednášky a cvičenia s využitím tabule a viacerých kamier. Streamovať je možné na Twitch (https://www.twitch.tv/umikt) alebo YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCS3Fabrt9TutBlVWAzfBuiA), alebo je možné použiť vyššie spomenuté komunikačné platformy od spoločností Google a Microsoft. Prednášajúci aj cvičiaci majú k dispozícii aj grafický tablet a zariadenia rôznych platforiem pre slobodnú voľbu potrebných technológií. Pracovisko, pracovne nazvané CoRoom, môžu využívať aj pracovníci iných ústavov. V súčasnosti na online prednáškach spolupracujeme napríklad s pedagógmi z Ústavu informatiky a matematiky.
   
  Pozrite si, ako to na ústave vyzerá bez študentov s vyučívaním bežiacim online.
   
  Z našich doterajších skúseností vyplýva, že na zmenu v systéme vzdelávania si musia privyknúť pedagógovia aj študenti. Niektoré prístupy je obtiažne bez priameho kontaktu (napríklad testovanie), ale vo všeobecnosti si obe strany na nový systém privykajú. Ba môžeme povedať, že študenti, denne vystavení multimediálnym službám vo väčšej miere než učitelia, si na tento spôsob vyučovania zvykli oveľa lepšie.
  Vzhľadom na to, že stále nie je jasné, kedy sa budú môcť študenti zúčastniť vyučovacieho procesu osobne, chystáme sa aj na to, že všetky záverečné práce (bakalárske, inžinierske i doktorské) budú obhajované taktiež online. Najbližšie absolvuje habilitačné konanie Ing. Martin Rakús, PhD. Habilitačnú prednášku bude možné sledovať na https://www.youtube.com/watch?v=pr_cOKjyKx0
  Zobrazené do: