Domov >> Aktuality
 • 27.06.18 | Ing. Rozália Hudíková

  šk. rok 2017/2018 – letný semester
  Termín konania: 3. 7. 2018 (utorok)
  Stretnutie študentov o 8:00 h v respíriu na 5. posch. bloku B.

  Posudok vedúceho a oponenta na bakalársku prácu bude vložený do AIS najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou.

  Poznámka:
  Ak študent do termínu štátnej skúšky nesplní niektorú z podmienok predpísaných pre riadne skončenie štúdia študijného programu, nemôže konať štátnu skúšku a jeho prihláška na štátnu skúšku sa ruší. Študent v takomto prípade môže konať štátnu skúšku v riadnom termíne zásadne až v nasledujúcom akademickom roku.
  Zverejnený časový harmonogram je orientačný. O poradí študentov rozhoduje príslušná skúšobná komisia. Za účelom prípravy prezentácie BP na štátnu skúšku odporúčame kontaktovať tajomníka skúšobnej komisie.

  pokyny
  zadelenie študentov do komisií

  Zobrazené do: 31.08.2018
 • 31.05.18 | Ing. Rozália Hudíková

  Štátne skúšky v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Telekomunikácie akad. rok 2017/2018 – letný semester

  Termín konania: 12. 06. 2018 (utorok)
  Stretnutie diplomantov o 7:30 h v respíriu na 5. posch. bloku B.

  Posudok vedúceho a oponenta na diplomovú prácu bude vložený do AIS najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou.
  Zverejnený časový harmonogram štátnych skúšok je orientačný. Za účelom prípravy prezentácie DP na štátnu skúšku odporúčame osobne, príp. e-mailom kontaktovať tajomníka skúšobnej komisie.

  Pokyny k štátnej skúške: PDF
  Komisie a zoznam študentov: PDF

  Zobrazené do: 31.08.2018