Domov >> Aktuality >> Rozvrh a krúžkové zoznamy 1. ročník IngŠ ZS a.r. 2018/2019

Rozvrh a krúžkové zoznamy 1. ročník IngŠ ZS a.r. 2018/2019

Rozvrh prednášok a cvičení na ZS a.r. 2018/2019 pre študentov 1. inžinierskeho ročníka a zaradenie študentov do krúžkov sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Ďalej prosíme študentov, aby venovali dokumentu „Informácie k zapisovaniu sa študentov BcŠP TLK a IngŠP MIKT“ svoju pozornosť.