Domov >> Aktuality >> Štátne skúšky v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Telekomunikácie

Štátne skúšky v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Telekomunikácie

Štátne skúšky v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Telekomunikácie akad. rok 2017/2018 – letný semester

Termín konania: 12. 06. 2018 (utorok)
Stretnutie diplomantov o 7:30 h v respíriu na 5. posch. bloku B.

Posudok vedúceho a oponenta na diplomovú prácu bude vložený do AIS najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou.
Zverejnený časový harmonogram štátnych skúšok je orientačný. Za účelom prípravy prezentácie DP na štátnu skúšku odporúčame osobne, príp. e-mailom kontaktovať tajomníka skúšobnej komisie.

Pokyny k štátnej skúške: PDF
Komisie a zoznam študentov: PDF