Domov >> Ústav telekomunikácií

Ústav telekomunikácií

Zložitosť a previazanosť telekomunikačných technológií do infraštruktúry modernej spoločnosti neustále narastá. Význam telekomunikácií a úloha globálnych komunikačných systémov v informačnej spoločnosti 3. tisícročia je nepopierateľná.

Aj to je dôvod vysokej atraktívnosti a veľkého záujmu o štúdium na Ústave telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. A to aj napriek tomu, že náročnosť štúdia je z roka na rok vyššia.

Je úlohou školy, aby kvalitne pripravila svojho absolventa na zvládnutie náročných úloh. To si predovšetkým uvedomujú pedagógovia ústavu, podávajúci v „skromných podmienkach“ univerzity mimoriadne obetavé výkony. Výsledky výchovy inžinierov to priamo potvrdzujú.

Medzinárodná akreditácia potvrdila výsledkami správnosť trendu viacročného úsilia kolektívu Ústavu telekomunikácií, ktorý smeroval k zvyšovaniu náročnosti štúdia a jeho skvalitňovaniu.