Domov >> Oznamy
12.5.2017 | Jarná ITAPA 2017
Jarná ITAPA 2017
Jarná ITAPA 2017 - Informačné technológie a verejná správa Dňa 23. mája 2017 sa v hoteli Bôrik uskutoční konferencia Jarná ITAPA 2017 s hlavnými témami: Digitálne trendy v Governmente. O čom (sa) rozprávajú autá - Connected and Automated Driving. Smart Cities. Ako obstarávať inovácie. eGovernment po roku príprav - čo nás čaká? Registrovať sa na konferenciu je možné TU.
28.9.2015 | RoadShow na Ústave telekomunikácií 2015
RoadShow na Ústave telekomunikácií 2015
Dňa 02.10.2015 sa na ÚSTAVe TELEKOMUNIKÁCIÍ, budova FEI STU, B-blok, 6. poschodie, miestnosť B-602, Ilkovičova 3, Bratislava uskutoční ROADSHOW firmy PROFiber Networking v čase od 9:00 do 12:00. Vstup voľný pre študentov Ústavu telekomunikácií po 12:00 hod. !
12.3.2015 | Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený!
Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený!
Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do stredy 15. apríla 2015. Viac informácií, kritériá programu aj elektronický...
28.1.2015 | Deň otvorených dverí 2015
Deň otvorených dverí 2015
Na pôde Ústavu telekomunikácii boli uskutočnené dve kolá prezentácií pre študentov stredných škôl. V prvom kolo bolo prítomných cca 60 študentov, v druhom  cca 15. Každé kolo sa skladalo zo 4 častí. Po prvej  úvodnej všeobecnej prezentácii nasledovali 3 tematické interaktívne prezentácie v laboratóriách jednotlivých oddelení Ústavu telekomunikácií.    Na Oddelení teórie oznamovacej elektrotechniky prezentácia prebehla v „Smart room“ miestnosti, kde boli študentom v primeranej forme vysvetlené hlavné oblasti výskumu: číslicové spracovanie signálov, rozpoznanie reči,...
1.12.2014 | Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2015
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2015
Krásne vianočné sviatky, veľa darčekov pod stromčekom, mnoho lásky a pokoja, ale tiež všetko najlepšie v novom roku 2015 Vám želajú pracovníci a doktorandi Ústavu telekomunikácií FEI STU
25.10.2014 | Vychytaj IT a ICT novinky na konferencii Telekom Day 2014
Telekom Day 2014
P R O G R A M      K O N F E R E N C I E
8.10.2014 | Telekomunikácie na ELO SYSe 2014
Ústav telekomunikácií na ELOSYS 2014
Súčasťou 20. Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií, ktorý sa konal v dňoch 14. až 17. 10. 2014 na Výstavisku v Trenčíne, bola aj konferencia s medzinárodnou účasťou ELOSYS 2014, ktorej rokovanie prebiehalo v sekciách v dňoch 14. až 16.10.2014. Rokovanie v sekcii Telekomunikácii I. a II. prebiehalo vo štvrtok, 16. októbra 2014 v konferenčnej miestnosti na výstavisku ELOSYS 2014. Na konferencii postupne odznelo 15 príspevkov od 20-tich autorov a spoluautorov. Každú sekciu viedol samostatne predsedajúci doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. a doc...
7.10.2014 | RoadShow na Ústave telekomunikácií 2014
RoadShow na Ústave telekomunikácií 2014
Dňa 17.10.2014 sa na Ústave telekomunikácií, FEI STU v Bratislave, uskutočnilo podujatie „Roadshow - Lepšia produktivita bez rizika v prístupových sieťach“, ktoré organizačne zabezpečovala spoločnosť PROFiber Networking, s.r.o. Trnava. V rámci dlhoročnej vzájomnej spolupráce medzi pedagógmi ÚT a pracovníkmi spoločnosti sa toto podujatie s cieľom zvládnuť najčastejšie výzvy v prístupových a optických sieťach konalo v priestoroch Ústavu telekomunikácií ako záverečné zo stretnutí celoslovenskej akcie konanej v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline....
5.10.2014 | Chceš byť inžinier v oblasti ICT?
Chceš byť inžinier v oblasti ICT?
Cieľom štúdia je poskytnúť ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa informačno telekomunikačnou technikou vo všetkých jej aspektoch. Študent rieši diplomový projekt s výskumnou a vývojovou zložkou. Absolvent nájde uplatnenie ako tvorivý pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente v oblastiach ICT (informatiky a telekomunikácií), ale tiež vo všetkých oblastiach aplikácií informačnej a telekomunikačnej techniky. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal vo zvolenej oblasti špecializácie hlboké znalosti, ktoré mu umožňujú...
18.9.2014 | Uvítanie študentov do ak. r. 2014/2015
Uvítanie študentov
Vážené študentky a študenti Dovoľte, aby som Vás pri príležitosti začiatku akademického roku 2014 - 2015 srdečne privítal na Ústave telekomunikácií FEI STU. Želám Vám mnoho šťastia, radosti zo štúdia, ako aj mnoho osobných úspechov. Verím, že aj v nás - učiteľoch nájdete  chápavých partnerov, ktorí Vám pripravia krásny a nezabudnuteľný študijný program vo Vašom náročnom štúdiu. Prajem Vám všetko najlepšie v mene učiteľov, výskumníkov, technikov a doktorandov Ústavu telekomunikácií. Ivan Baroňák riaditeľ Ústavu telekomunikácií

Stránky