Domov >> Oznamy >> Konferencia RTT 2014

Konferencia RTT 2014

Vážené dámy, vážení páni,
České vysoké učení technické v Prahe organizuje 16. ročník medzinárodnej konferencie – RTT 2014 (Research in Telecommunication Technologies) s úmyslom informovať vás o nových výskumných štúdiách v telekomunikačnej technike.
Konferencia RTT 2014 sa koná 10. – 12. Septembra 2014 vo Frymburgu, Česká republika.
Cieľom konferencie RTT 2014 je uskutočniť stretnutie výskumníkov, akademikov a vývojárov  aby  spoločne zdieľali nápady a ich súčasný výskum v oblasti informačných technológií, telekomunikačnej techniky a príbuznej problematiky.
Účastníci konferencie budú prezentovať výsledky vedeckého výskumu v oblasti IT, telekomunikačnej techniky, techniky merania a spracovania signálov a príbuzných odboroch.  Počas konferencie prebieha diskusia aj o súčasných trendoch v telekomunikáciách a jej modernej výučbe. Prijaté príspevky budú  publikované vo vedeckom  zborníku a uverejnené vo vedeckých databázach.

Konferenčné témy zahŕňajú:
• Moderné trendy v telekomunikáciách
• E-technológie
• Inteligentné technológie
• Mobilné technológie
• Multimediálne systémy
• Informačná bezpečnosť
• Cloud computing
• Optické senzory a komunikácia
• Priemyselné aplikácie pre telekomunikácie
• Rádiové komunikačné siete
• Spracovanie signálu

Programový výbor:
Boris Šimák (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
Ivan Baroňák (Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia)
Milan Dado (University of Žilina, Slovakia)
Ľubomír Doboš (Technical University of Košice, Slovakia)
Marek Dvorský (Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Jaromír Hrad (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
Jozef Juhár (Technical University of Košice, Slovakia)
Viktor Klekovkin (Izhevsk State Technical University, Russian Federation)
Jaroslav Koton (Brno University of Technology, Czech Republic)
Kvetoslava Kotuliaková (Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia)
Pavel Lafata (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
Dušan Levický (Technical University of Košice, Slovakia)
Dušan Maga (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
Beata Mikovičová (Institut supérieur d'électronique de Paris, France)
Yuri R. Nikitin (Izhevsk State Technical University, Russian Federation)
Bohumil Pšenička (National Autonomous University of Mexico, Mexico)
Rastislav Róka (Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia)
Santiago Silvestre (Technical University of Catalonia, Spain)
Jan Skapa (Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Zdeněk Smékal (Brno University of Technology, Czech Republic)
Sergej A. Trefilov (Izhevsk State Technical University, Russian Federation)
Yuri V. Turygin (Izhevsk State Technical University, Russian Federation)
Ardian Ulvan (Lampung University, Indonesia)
Martin Vaculík (University of Žilina, Slovakia)
Miroslav Vozňák (Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Kamil Vrba (Brno University of Technology, Czech Republic)
Andrzej Wac-Włodarczyk (Lublin University of Technology, Poland)
Tatjana Welzer Družovec (University of Maribor, Slovenia)
Vladimír Wieser (University of Žilina, Slovakia)
Tomáš Zeman (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)

Organizátori a partneri konferencie:
České vysoké učení technické v Praze Vysoké učení technické v Brně Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Technická univerzita v Košiciach Žilinská univerzita v Žiline Slovenská technická univerzita v Bratislave