Domov >> Oznamy >> RoadShow na Ústave telekomunikácií 2014

RoadShow na Ústave telekomunikácií 2014

Dňa 17.10.2014 sa na Ústave telekomunikácií, FEI STU v Bratislave, uskutočnilo podujatie „Roadshow - Lepšia produktivita bez rizika v prístupových sieťach“, ktoré organizačne zabezpečovala spoločnosť PROFiber Networking, s.r.o. Trnava. V rámci dlhoročnej vzájomnej spolupráce medzi pedagógmi ÚT a pracovníkmi spoločnosti sa toto podujatie s cieľom zvládnuť najčastejšie výzvy v prístupových a optických sieťach konalo v priestoroch Ústavu telekomunikácií ako záverečné zo stretnutí celoslovenskej akcie konanej v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline. PROFiber networking
PROFiber networking 2014 Pre pracovníkov firiem pôsobiacich v oblasti ICT a záujemcov z radov odbornej verejnosti a študentov odboru Telekomunikácií pripravili usporiadatelia praktické prezentácie špičkových technológií meracej, regulačnej a zváracej techniky spolu s odbornou inštruktážou. Účastníci podujatia získali cenné poznatky o tom, ako znížiť nároky na prácu technika, ako vyriešiť problémy optickej prístupovej siete iba jedným prístrojom, ako zrýchliť dobu opravy poruchy. Zároveň sa od skúsených inštruktorov dozvedeli možnosti užitočného riešenia praktických výziev, ako sú inštalácia a spúšťanie prístupovej a optickej siete, hľadanie a odstraňovanie porúch prístupovej a optickej siete, hľadanie porúch a ich odstraňovanie v poskytovaných službách.
Na základe prejaveného záujmu zúčastnených osôb je možné hodnotiť podujatie ako úspešné. Organizátori akcie, spoločnosť PROFiber Networking a Ústav telekomunikácií, budú spolupracovať na jej pokračovaniach aj v nasledujúcich rokoch. Súčasne sa dohodli na ďalších konkrétnych krokoch rozvíjania úzkej vzájomnej spolupráce medzi akademickou obcou a podnikateľskou sférou. PROFiber networking 2014
PROFiber networking 2014 PROFiber networking 2014 PROFiber networking 2014