Domov >> Oznamy >> Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2014

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2014

Tlačová správa

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a Ústav telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali tradičné sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2013, ktoré sa uskutočnilo na Ústave telekomunikácií FEI STU v Bratislave 15. mája 2014.

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti si každoročne pripomíname pri príležitosti založenia Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 17. mája 1865. Na rok 2014 vyhlásilo ITU ústrednú tému: „Širokopásmový prístup pre trvalo udržateľný rozvoj“.

Pozvanie na sympózium prijali zástupcovia orgánov štátnej správy, akademickej sféry a záujmových združení zo sektora elektronických komunikácií (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fórum pre komunikačné technológie, IT asociácia Slovenska, Partnerstvá pre prosperitu a Slovenská elektrotechnická spoločnosť).

Účastníkov podujatia privítal profesor Ivan Baroňák, riaditeľ Ústavu telekomunikácií.

Posolstvo k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti na tému „Širokopásmový prístup pre trvalo udržateľný rozvoj“ odznelo vo video prezentácii generálneho sekretára ITU p. Hamadouna Tourého.

Súčasný stav a aktuálne dianie v sektore elektronických komunikácií na Slovensku priblížil účastníkom sympózia p. Viliam Podhorský, generálny riaditeľ sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb MDVRR SR.

V nasledujúcom príspevku riaditeľ Ústavu telekomunikácií informoval účastníkov stretnutia o aktuálnej situácii a problémoch vysokoškolského vzdelávania v oblasti telekomunikácií na FEI STU v Bratislave.

Zástupca odbornej praxe p. Juraj Eliáš prezentoval príspevok názvom „GTS NextGen 100GE IP backbone, v ktorom informoval o prenosových službách využívajúcich technológiu vlnového multiplexovania s vysokou hustotou vlnových dĺžok (Dense Wavelength Division Multiplexing - DWDM).

V diskusii vystúpili viacerí účastníci sympózia spisovateľ Jozef Vranka, profesor Florián Makáň, predseda Regulačného úradu Vladimír Kešjar, prezident ITAS Mário Lelovský, predseda CTF Ján Šebo, prezident OZ PPP Milan Ištván a ďalší.

Tradične sa oslava Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku spája s vyhodnotením súťaže o Cenu Jozefa Murgaša, ktorú každoročne udeľujú SES a MDVRR SR na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku.

Na základe hodnotenia odbornej komisie sa Laureátom Ceny Jozefa Murgaša za rok 2013 stal Ing. Samuel Bucko z Katedry elektroenergetiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach, za publikovanie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj elektronických komunikácií a ich aplikácií v oblasti energetiky v diplomovej práci „Komunikácia ochrán v elektrických staniciach pomocou protokolu IEC 61850“

Ocenenie a diplom odovzdali víťazovi súťaže Viliam Podhorský za MDVRR SR a Vladimír Murín za SES. Víťazovi súťaže osobne blahoželal spisovateľ Jozef Vranka autor publikácie o živote a diele Jozefa Murgaša „Z doliny prerástol hory“ a venoval mu výtlačok knihy s vlastnoručným podpisom.

Organizátori ďakujú všetkým účastníkom a podporovateľom tohto tradičného podujatia i súťaže o cenu Jozefa Murgaša.

V Bratislave 15. 5. 2014.