Domov >> Oznamy >> Telekomunikácie na ELO SYSe 2014

Telekomunikácie na ELO SYSe 2014

Súčasťou 20. Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií, ktorý sa konal v dňoch 14. až 17. 10. 2014 na Výstavisku v Trenčíne, bola aj konferencia s medzinárodnou účasťou ELOSYS 2014, ktorej rokovanie prebiehalo v sekciách v dňoch 14. až 16.10.2014. Rokovanie v sekcii Telekomunikácii I. a II. prebiehalo vo štvrtok, 16. októbra 2014 v konferenčnej miestnosti na výstavisku ELOSYS 2014. Na konferencii postupne odznelo 15 príspevkov od 20-tich autorov a spoluautorov. Každú sekciu viedol samostatne predsedajúci doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. a doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. ELOSYS 2014 konferencia
ELOSYS 2014 konferencia Rokovanie konferencie otvoril z poverenia programového výboru konferencie doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD., ktorý privítal účastníkov konferencie a zaželal im zdarný priebeh. Potom odovzdal slovo predsedajúcemu konferencie - doc. Ing. Rastislavovi Rókovi, PhD., ktorý viedol dopoludňajšiu sekciu - Telekomunikácii I. Popoludňajšiu sekciu Telekomunikácii II. viedol doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD., Na konferencii odznelo 14 z 15-tich príspevkov (1 príspevok nebol dodaný načas) zostávajúcich 14 príspevkov, ktoré boli recenzované, pokrývalo širokú problematiku riešenia aktuálnych otázok a problémov z oblasti telekomunikácií (riadenie prístupu do sietí, návrh a manažovanie sietí, analýza signálov, spracovanie obrazu a reči, zabezpečovanie kvality služieb v telekomunikačných sieťach, bezpečnosť sietí a pod.). Na rokovaní sekcií sa zúčastnilo vyše 20 študentov a pracovníkov FEI STU Bratislava, a niekoľko návštevníkov výstavy. Rokovanie konferencie zhodnotil a konferenciu ukončil doc. Ing. Miloš Orgoň, CSc.
Súčasťou diania na 20. Medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií bola aj účasť dvoch pracovníkov Ústavu telekomunikácií FEI STU – Ing, Michala Pišteka a Ing. Ladislava Kočkoviča, ktorí v dňoch 14. až 17.10.2014 propagovali v stánku FEI STU priamo na výstavisku štúdium v odbore Telekomunikácie. ELOSYS 2014 výstava
ELOSYS 2014 konferencia ELOSYS 2014 konferencia
ELOSYS 2014 konferencia ELOSYS 2014 konferencia