Zoznam predmetov

Filter zoznamu predmetov:

Predmet Akademický rok Semester
Analógové a digitálne spracovanie signálov 1 3. Bc. zimný
Analógové a digitálne spracovanie signálov 2 3. Bc. letný
Bakalársky projekt 1 3. Bc. zimný
Bakalársky projekt 2 3. Bc. letný
Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb 1. Ing. zimný
Číslicové spracovanie obrazu 2. Ing. zimný
Číslicové spracovanie reči 2. Ing. zimný
Číslicové spracovanie signálov 1. Ing. zimný
Digitálne komunikácie 2. Bc. letný
Diplomový projekt 1 1. Ing. letný
Diplomový projekt 2 2. Ing. zimný
Diplomový projekt 3 2. Ing. letný
Integrácia digitálnych sietí a služieb 1. Ing. letný
Kompresia obrazov 1. Ing. zimný
Komunikačné a informačné siete 2. Bc. letný
Komunikačné a navigačné systémy 1. Ing. zimný
Komunikačné protokoly 3. Bc. zimný
Komunikačné systémy (AE) 2. Bc. letný
Metalické a optické prenosové médiá 3. Bc. zimný
Metódy klasifikácie v spracovaní signálov 2. Ing. zimný
Mobilné a satelitné komunikácie 1 3. Bc. zimný
Mobilné a satelitné komunikácie 2 1. Ing. zimný
Mobilné a satelitné komunikácie 3 1. Ing. letný
Neverejné telekomunikačné služby a siete 2. Ing. zimný
Optokomunikačné systémy a siete 1. Ing. zimný
Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách 1. Ing. letný
Prenosové systémy a siete 3. Bc. letný
Programovanie 2. Bc. letný
Projektovanie telekomunikačných sietí 1. Ing. letný
Riadenie telekomunikačných systémov 2. Ing. zimný
Širokopásmové spojovacie systémy 2. Ing. zimný
Spojovacie systémy 1 3. Bc. letný
Spojovacie systémy 2 1. Ing. zimný
Telekomunikačná technika 2. Bc. zimný
Telekomunikačné právo 1. Ing. letný
Tímový projekt 1 1. Ing. zimný
Tímový projekt 2 1. Ing. letný
Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov 2. Ing. zimný
Wavelety a banky filtrov 2. Ing. zimný