Domov >> Zoznam predmetov >> Analógové a digitálne spracovanie signálov 1

Analógové a digitálne spracovanie signálov 1

( ADSS1, 32431_3B )

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základnými poznatkami o signáloch a systémoch v analógovej a digitálnej oblasti.

Stručná osnova: Cieľom predmetu je získanie základných vedomostí o analógových a diskrétnych signáloch v časovej oblasti a ich reprezentácia v oblasti ortogonálnych transformácií. Zároveň predmet vytvára systémový pohľad na spracovanie signálov LSKI a LDKI systémami.

Kľúčové slová:diskrétne a spojité signály, diskrétne a spojité sústavy, spektrum, modulácia

 

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
3. Bc.
zimný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Kotuliaková, J., Židek, F., Pavlovičová, J.: Teória obvodov
  • Kotuliaková,J., Rozinaj, G.: Číslicové spracovanie signálov I
  • Oppenheim, A.V., Willsky,A.S., Young,I.,T. Prchal, J.: Signály a soustavy
  • Stremler, F.G.: Communication Systems