Domov >> Zoznam predmetov >> Analógové a digitálne spracovanie signálov 1 - Plán prednášok

Analógové a digitálne spracovanie signálov 1 - Plán prednášok

1. Kategorizácia signálov, popis a základné vlastnosti signálov, operácie so signálmi v čase, špeciálne signály (dotácia 3/2)
2. Reprezentácia spojitých periodických signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové a energetické pomery. Analýza vybraných signálov (dotácia 3/4)
3. Reprezentácia spojitých neperiodických signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové a energetické pomery. Analýza vybraných signálov (dotácia 3/4)
4. Reprezentácia diskrétnych neperiodických signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové a energetické pomery. Analýza vybraných signálov (dotácia 3/2)
5. vzorkovanie ideálne, vzorkovanie 1. druhu, vzorkovanie 2. druhu,rekonštrukcia signálu zo vzoriek (dotácia 3/1)
6. Reprezentácia diskrétnych periodických signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové a energetické pomery. Analýza vybraných signálov (dotácia 3/3)
7. Rýchle algoritmy výpočtu Diskrétnej fourierovej transformácie, vlastnosti, využitie, limitácie (dotácia 3/3)
8. Spojité a diskrétne systémy (dotácia 9/4)
     a. Laplaceova transformácia a Z transformácia, vlastnosti, popis, súvis, príklady
     b. Systémy - rozdelenie
     c. Analógové systémy, impulzová charakteristika, popis v čase a v transformačnej oblasti, stabilita.
     d. Diskrétne systémy, impulzová charakteristika, popis v čase a v transformačnej oblasti, stabilita, príklady
9. Analógové modulácie (dotácia 6/1)
     a. Amplitúdová modulácia,popis v čase a frekvencii, výkonové pomery a vlastnosti
     b. Uhlové modulácie - frekvenčná a fázová modulácia, súvis, vlastnosti.