Domov >> Zoznam predmetov >> Analógové a digitálne spracovanie signálov 2 - Plán prednášok

Analógové a digitálne spracovanie signálov 2 - Plán prednášok

1. Vlastnosti lineárnych analógových konečných časovo invariantných (LAKI) sústav, opis činnosti týchto sústav, systémové funkcie v časovej oblasti, v tranformovanej oblasti. (dotácia 0/0)
2. Prenosová funkcia LAKI systému, vplyv koreňov na frekvenčné charakteristiky. (dotácia 0/0)
3. Aproximácia frekvenčných charakteristík, Bódeho aproximačná metóda. (dotácia 0/0)
4. Vlastnosti lineárnych diskrétnych konečných časovo invariantných sústav (LDKI), opis činnosti týchto sústav v časovej oblasti, impulzová charakteristika. (dotácia 0/0)
5. Prenosová funkcia LDKI systému, vplyv koreňov na frekvenčné charakteristiky, konvolúcia. (dotácia 0/0)
6. Analýza dvojbrán, maticové charakteristiky. (dotácia 0/0)
7. Prenosové charakteristiky dvojbrán. (dotácia 0/0)
8. Filtre. (dotácia 0/0)
9. Návrh DP filtra. (dotácia 0/0)
10. Prenosová funkcia IIR systémov. (dotácia 0/0)
11. Modelovanie systémov. (dotácia 0/0)
12. Prenosová funkcia FIR systémov, linearita fázovej charakteristiky. (dotácia 0/0)