Domov >> Zoznam predmetov >> Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb

Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb

( BKSS, 32489_3I )

Stručná osnova: Predmet je určený na oboznámenie sa študentov s bezpečnosťou komunikačných sietí a služieb, informačných systémov, so šifrovacími metódami a algoritmami a fyzickou bezpečnosťou sietí a systémov.

Kľúčové slová: bezpečnosť telekomunikačných sietí, bezpečnosť informačných systémov, bezpečnosť telekomunikačných služieb

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • LEVICKÝ, D. Kryptografia v informačnej bezpečnosti. Košice: Elfa Košice,2005, 2005. 266 s. ISBN 80-8086-022-X. [podrobnosti]
  • LEKKAS, P. -- NICHOLS, R. Wireless Security Models, Threats, and Solutions. London: The McGraw-Hill Companies, Inc., , 2002. ISBN 0-07-138038-8. [podrobnosti]
  • LEKKAS, P. -- NICHOLS, R. Wireless Security Models. London: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002. ISBN 0-07-138038-8. [podrobnosti]