Domov >> Zoznam predmetov >> Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb - Plán prednášok

Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb - Plán prednášok

1. Úvod (dotácia 0/0)
     a. Kryptografické systémy, základné pojmy, história šifrovania, princípy konvenčného šifrovania,
     b. klasifikácia kryptografických systémov a šifier
     c. bezpečnosť kryptografických algoritmov

2. Základná charakteristika kryptosystémov (dotácia 0/0)
     a. princípy symetrických kryptosystémov
     b. princípy asymetrických kryptosystémov
     c. problematika bezpečnej distribúcie kľúčov
     d. generátory náhodných čísel
     e. blokové šifry

3. Bezpečnostné komunikačné protokoly (dotácia 0/0)
     a. možnosti súčasnej kryptoanalýzy
     b. protokoly IPSec, SSL
     c. protokoly pre rádiové siete WEP a CCM.XT

4. Ochrana komunikačných kanálov (dotácia 0/0)
     a. metódy ochrany komunikačných kanálov pred zámerným rušením
     b. metódy ochrany pred vniknutím útočníka komunikačnými kanálmi
     c. Charakteristika jednotlivých typov firewall-ov

5. Skryté kanály (dotácia 0/0)
     a. charakteristika skrytých kanálov, ktoré môže útočník využiť (parazitné kanály)
     b. metódy skrytia komunikácie pred útočníkom (steganografické kanály)
     c. využitie redundantných bitov na skrytý prenos

6. Bezpečnostné opatrenia na ochranu aktív (dotácia 0/0)
     a. metódy riadenia prístupu k aktívam
     b. problematika fyzickej bezpečnosti
     c. rôzne metódy autentizácie
     d. fyzické ochrany

7. Autentizácia používateľov a autorizácia dát (dotácia 0/0)
     a. šifrovanie správy
     b. autentizačný kód správy MAC
     c. hašovacie funkcie
     d. bezpečnosť MAC a hašovacích funkcií

8. Počítačová bezpečnosť (dotácia 0/0)
     a. problematika hardvérovej bezpečnosti
     b. problematika softvérovej bezpečnosti
     c. problematika škodlivého softvéru

9. Bezpečnostné kódy (dotácia 0/0)
     a. možnosti bezpečnostných kódov
     b. princíp blokových kódov
     c. princíp konvolučných kódov

10. Riadenie bezpečnosti (dotácia 0/0)
     a. bezpečnost informačního systému v celém jeho životním cyklu
     b. klasifikaci zabezpečení informačního systému
     c. projektování bezpečnosti informačního systému
     d. problematiku hodnocení bezpečnosti informačního systému

11. Normy, štandardy a technické špecifikácie v informačnej bezpečnosti (dotácia 0/0)
     a. štandardy a normy
     b. firemné a profesné špecifikácie a riešenia pre firmy a organizácie
     c. štandardy a technické špecifikácie v oblasti bezpečnosti sietí NGN (8 dimenzií bezpečnosti ITU X.800 a X.805)
     d. štandardy a technické špecifikácie v oblasti bezpečnosti sietí IMS