Domov >> Zoznam predmetov >> Číslicové spracovanie obrazu

Číslicové spracovanie obrazu

( ČSO, 35416_3I )

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov s metódami číslicového spracovania obrazu s dôrazom na aplikácie v telekomunikáciách.

Stručná osnova: Svetlo, ľudský vizuálny systém, vzorkovanie, kvantovanie, analýza obrazu. Zvyšovanie kvality obrazu, modifikácia kontrastu a dynamického rozsahu, vyhladzovanie šumu, morfológia, interpolácia, odhad pohybu. Segmentácia statických a dynamických obrazov. Rekonštrukcia obrazu, odhad degradácie, redukcia aditívnych, multiplikatívnych, zmiešaných a závislých šumov, redukcia zahmlenia.

Kľúčové slová: Ľudský vizuálny systém, farebné modely, formáty obrazu a videa, statický a dynamický obraz, zvyšovanie kvality, filtrácia, morfológia, ekvalizácia, segmentácia, interpolácia, odhad pohybu, rekonštrukcia, redukcia šumu, Wienerov filter.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Furth, B., Greenberg, J., Westwater, R. Motion Estimation algorithms for Video Compression. Kluwer Academic Publishers, 1997. 164 s. ISBN 0-7923-9793-2.
  • Lim, J., S. Two-Dimensional Signal and Image Processing. New Jersey: PRENTICE-HALL, 1990. 694 s. ISBN 0-13-934563-9.
  • Pavlovičová,J., Partyk,M., Polec,J.: Číslicové spracovanie obrazu, Vydavateľstvo STU Bratislava, 2005. 95 s. ISBN 80-227-2301-0.
  • Pratt, W., K. Digital Image Processing. 3.vyd. NY: John Wiley & Sons, Inc., 2001. 735 s. ISBN 0-471-37407-5.
  • http://www.ktl.elf.stuba.sk/projects/dim/