Domov >> Zoznam predmetov >> Číslicové spracovanie reči

Číslicové spracovanie reči

( ČSR, 35417_3I )

Cieľ predmetu: Dať študentom základy analýzy a syntézy reči, základy rozpoznávania reči. Dôraz sa kladie na fyziologickú tvorbu ľudskej reči a modely rečového traktu. Ďalej je vysvetľovaný význam a možnosti použitia parametrizácie rečového signálu pre ďalšie spracovanie. LPC analýza a vektorová kvantizácia sú základnou informáciou pre metódy rozpoznávania reči. V rámci predmetu je analyzovaný algoritmus DTW. Zameranie predmetu uzatvára kapitola o použití Markovových modelov pre spracovanie reči.

Stručná osnova: Model vytvárania reči - diskrétny model pre analýzu a syntézu reči. Spracovanie akustického signálu v časovej oblasti. Spracovanie akustického signálu vo frekvenčnej oblasti. Homomorfné spracovanie reči. Prediktívna analýza. Fonetická analýza. Parametrizácia reči. Detekcia reči. LPC analýza. Banka filtrov. Vektorová kvantizácia a kódová kniha. Rozpoznávanie reči. Algoritmus DTW. Modelovanie slov pomocou Markovových modelov.

Kľúčové slová: rozpoznanie reči, parametrizácia rečového signálu, syntéza reči

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Deller,J.R., Proakis,J.G., Hansen,J.H.: Discrete-Time Processing of Speech Signals, MacMillan Publishing Company 1993.
  • Oppenheim,A.V., Schafer,R.W.: Digital Signal Processing, Prentice-Hall,Inc. 1975.
  • Psutka J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí, ACADEMIA, Praha 1995.