Domov >> Zoznam predmetov >> Číslicové spracovanie signálov

Číslicové spracovanie signálov

( ČSS, 35413_3I )

Cieľ predmetu: Oboznámiť poslucháčov so základnými poznatkami syntézy filtrov, homomorfných systémov, ortogonálnych transformácií a ich aplikácie pre číslicové spracovanie signálov. 

Stručná osnova: Základy číslicového spracovania signálov, opis diskrétnych systémov v časovej a vo frekvenčnej oblasti, Z-transformácia a DFT, syntéza filtrov FIR a IIR priamymi a nepriamymi metódami. Metódy stabilizácie IIR systémov. Definícia dvojrozmerných (2D) signálov a sústav, spracovanie 2D signálov, 2D DFT, 2D z-transformácia, 2D filtrácia, ortogonálne funkcie a ich vlastnosti, spojité a diskrétne ortogonálne transformácie, homomorfné spracovanie signálu a homomorfná filtrácia, Wienerove filtre, adaptívna filtrácia, rýchle algoritmy pre spracovanie signálov.

Kľúčové slová: Diskrétna Fourierova transformácia, Návrh diskrétnych filtorv, Ortogonálne transformácie, Rýchle algoritmy pre DSP

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
zimný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Kotuliaková,J., Rozinaj,G.: Číslicové spracovanie signálov I.
  • Oppenheim, A.V., Willsky,A.S., Young,I.,T.: Signals and Systems.
  • Rabiner,L.R., Gold,B.: Theory and Application of Digital Signal Processing.
  • Rozinaj,G.a kol.: Číslicové spracovanie signálov 2.
  • http://www.ktl.elf.stuba.sk/study/css/