Domov >> Zoznam predmetov >> Číslicové spracovanie signálov - Plán prednášok

Číslicové spracovanie signálov - Plán prednášok

1. Úvod. (dotácia 0/0)
2. DFT. (dotácia 0/0)
3. Návrh filtrov KIO a NIO. (dotácia 0/0)
4. Stabilizácia LDKI sústav. (dotácia 0/0)
5. 2D DFT, 2D z-transformácia, 2D filtrácia. (dotácia 0/0)
6. Homomorfné spracovanie signálu a homomorfná filtrácia. (dotácia 0/0)
7. Spojité a diskrétne ortogonálne transformácie. (dotácia 0/0)
8. Rýchle apgoritmy pre spracovanie signálov. (dotácia 0/0)