Domov >> Zoznam predmetov >> Digitálne komunikácie

Digitálne komunikácie

( DK, 32411_3B )

Cieľ predmetu: Cieľom je pochopenie princípov Digitálnych komunikácií, ktorá je čo do aplikácií veľmi úspešnou vetvou poznatkov. Je súčasťou vedomostí každého odborníka v oblasti automatizácie, informatiky a telekomunikácií. Po absolvovaní predmetu študenti získajú schopnosti navrhovať digitálne systémy pre prenos informácie cez telekomunikačné a iné kanály. Zvládnu tiež techniky kódovania signálov.

Stručná osnova: Motivačný prehľad aktuálnych aplikácií technik digitálnych komunikácií v oblasti automatizácie, informatiky, robotiky a telekomunikácií; Model digitálneho systému a funkcie jeho jednotlivých podsystémov a nástroje na opis a analýzu signálov; Linkové signály používané v praxi a ich základné vlastnosti; Kanály s obmedzeniami a konštrukcia translačných kódov; Zvyšovanie spoľahlivosti pomocou metód kontrolujúcich chyby, ARQ, FEC; Lineárne binárne blokové kódy kontrolujúce chyby; Cyklické kódy; Nebinárne blokové kódy; Opis zdroja informácie; Bezstratové a stratové metódy kompresie; Číslicové modulácie;Rozbor konkrétneho digitálneho systému;Trendy vývoja v oblasti digitálnych systémov

Kľúčové slová: Digitálna komunikácia, Digitálne modulácie, Optimálny prijímač, Lineárne blokové kódy, Kódovenie, Dekódovanie, Kódovanie zdroja, Trendy

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Bc.
letný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • FARKAŠ, P. Kódovanie a modulácie. Bratislava: STU v Bratislave, 1993. 263 s. ISBN 80-227-0513-6. [podrobnosti]