Domov >> Zoznam predmetov >> Digitálne komunikácie - Plán prednášok

Digitálne komunikácie - Plán prednášok

1. Motivačný úvod (dotácia 3/2)
     a. Vývoj disciplíny a jej súčasné miesto a význam.
     b. Model digitálneho systému a funkcie jeho jednotlivých podsystémov a nástroje na opis a analýzu signálov

2. Linkové signály používané v praxi a ich základné vlastnosti (dotácia 3/2)
     a. Požiadavky praxe na linkové signály
     b. Kategorizácia linkových signálov
     c. vlastnosti linkových signálov a ich kódovanie

3. Kanály s obmedzeniami a konštrukcia translačných kódov (dotácia 3/2)
     a. Kanály s obmedzeniami a ich metódy opisu
     b. Konštrukcia translačných kódov

4. Zvyšovanie spoľahlivoti pomocou metód kontrolujúcich chyby (dotácia 3/2)
     a. Kategorizácia metód a kódov kontrolujúcich chyby pri prenose
     b. Lineárne blokové kódy

5. Cyklické kódy ako základ dopredných a ARQ metód kontroly chýb (dotácia 3/2)
     a. Cyklické kódy a ich úloha pri kontrole chýb
     b. Základy dopredných a ARQ metód kontroly chýb

6. Nebinárne blokové kódy a ich využitie v digitálnych systémoch (dotácia 6/4)
     a. Reedove Solomonova (RS) kódy
     b. Dekódovanie RS kódov

7. Opis zdroja informácie (dotácia 3/2)
     a. Aplikácia TI na opis zdrojov

8. Bezstratové metódy kompresie (dotácia 3/2)
     a. Metódy vyžadujúce znalosť štatistiky zdroja
     b. Metódy nevyžadujúce znalosť štatistiky zdroja

9. Stratové metódy kompresie (dotácia 3/2)
     a. Posudzovanie QoS pre rôzne stratové metódy kompresie v súvislosti s rôznymi médiami (hudba, video, hovorový signál,...)
     b. Základné štandardy používané v praxi pre stratové metódy kompresie

10. Rozbor konkrétneho digitálneho systému (dotácia 3/2)
     a. Rozbor konkrétneho digitálneho systému, 3trukt[ra a vlastnosti z hľadiska QoS
     b. Samoopravné kódovanie v systéme
     c. Linkové signály a kódovanie v systéme

11. Trendy vývoja v oblasti digitálnych systémov (dotácia 3/2)
     a. Cloud Computing
     b. Internet vecí
     c. Príspevok k riešeniu budúcich sociálnych problémov?