Domov >> Zoznam predmetov >> Diplomový projekt 1

Diplomový projekt 1

( DP1, 35406_3I )

Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
letný
6k
PP
KZ
0
4
Odporúčaná literatúra: 
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.