Druhý doktorandský ročník

Rozvrh hodín :
(Žiadne súbory na stiahnutie)
Rozdelenie do krúžkov :
(Žiadne súbory na stiahnutie)
Ostatné súbory :
(Žiadne súbory na stiahnutie)

 

Predmety v danom ročníku :

Semester zimný :

Semester letný :