Druhý inžiniersky ročník

Registrácia predmetov:

Diplomový projekt 1, 2:

Diplomová práca:

Štátna skúška:

Ďalšie informácie:

SMERNICA DEKANA č.2/2OO6 určujúca výšku ročného školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia
____________________________________________

Harmonogram semestra:
Harmonogram zimného semestra š. r. 2018/2019

Rozvrh hodín (Aktualizácia 21.09.2017):
Rozvrh hodín 2. Ing. ročníka š.p. TLK ZS š.r. 2017/2018 - verzia 2 (.doc)
Rozdelenie študentov do krúžkov (Aktualizácia 21.09.2017):
Zadelenie študentov do krúžkov 2. Ing. ročníka š.p. TLK ZS š.r. 2017/2018 - verzia 2 (.xls)
Upozornenie pre študentov pri prihlasovaní sa na rozvrhové akcie (Aktualizácia 08.09.2017):
Upozornenie - pokyny pri prihlasovaní sa na rozvrhové akcie (.doc)

Zoznam vyučovaných predmetov v 2. Ing. ročníku

Predmet Semester Prednášajúci
Číslicové spracovanie obrazu zimný
Vedúci cvičeníCvičenia
Číslicové spracovanie reči zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičení
Neverejné telekomunikačné služby a siete zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Riadenie telekomunikačných systémov zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Širokopásmové spojovacie systémy zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Wavelety a banky filtrov zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Metódy klasifikácie v spracovaní signálov zimný
PrednášajúciGarantVedúci cvičeníCvičenia
Diplomový projekt 2 zimný
Garant
Diplomový projekt 3 letný
Garant