Domov >> Zoznam predmetov >> Integrácia digitálnych sietí a služieb

Integrácia digitálnych sietí a služieb

( IDSS, 35498_3I )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s procesmi integrácie v komunikačných sieťach a službách. Venuje sa vývojovým tendenciám technológií telekomunikačných sietí a ich vplyvu na služby. Predmet poskytuje systematický pohľad na protokoly, rozhrania, služby a signalizácie v sieťach ISDN a ATM.

Stručná osnova: Predmet poskytuje systematický výklad princípov digitálnych komunikačných sietí. Uvádza vývoj z pohľadu jednotlivých fáz integrácie: ISDN, ATM a B-ISDN. Uvádzajú sa služby integrovaných sietí, protokolové modely, rozhrania a signalizácie sietí.

Kľúčové slová: ISDN, ATM, DSS1, CCS7

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
letný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Kessler, G., Southwick, P.: ISDN. Concepts, Facilities and Services. Third Edition. McGraw-Hill, 1997.
  • Kukura, P.: ISDN, B-ISDN, ATM - Digitálne siete s integrovanými službami, Bratislava, 1999.
  • Stallings, W.: ISDN and Broadband ISDN with Frame Relay and ATM. Prentice-Hall. New Jersey, 1995.