Domov >> Zoznam predmetov >> Integrácia digitálnych sietí a služieb - Plán prednášok

Integrácia digitálnych sietí a služieb - Plán prednášok

1. Formy spojovania, multiplexné techniky, transfer módy, vývoj k ISDN, používateľské rozhranie UNI. (dotácia 3/2)
2. Základný a primárny prístup, prenos na referenčnom bode U, signalizácia DSS1. (dotácia 3/2)
3. Signalizačný systém č. 7 (CCS7). (dotácia 3/2)
4. Služby v ISDN, adresovanie v ISDN, Euro-ISDN. (dotácia 3/2)
5. Širokopásmová digitálna sieť, princíp a vlastnosti ATM. (dotácia 3/2)
6. ATM protokolový referenčný model, používateľské rozhranie UNI. (dotácia 3/2)
7. Signalizácia na UNI, meta-signalizácia, signalizácia na NNI. (dotácia 3/2)
8. Riadenie prevádzky a preťaženia v ATM. (dotácia 3/2)
9. Služby v ATM. (dotácia 3/2)
10. Služby v ATM. (dotácia 3/2)
11. Prevádzka v širokopásmových sieťach. (dotácia 3/2)
12. Prevádzka v širokopásmových sieťach. (dotácia 3/2)