Domov >> Zoznam predmetov >> Kompresia obrazov

Kompresia obrazov

( KO, 35486_3I )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vytvorenie systémového pohľadu na princípy kompresie dát so zameraním sa na metódy kompresie statického a dynamického obrazu.

Stručná osnova: Systémový pohľad na princípy kompresie dát. Metódy kompresie statického a dynamického obrazu. Využitie diskrétnych ortogonálnych transformácií. Báza, rýchly algoritmus, zonálna filtrácia, entropia, korelácia, bezstratové kódovanie, stratové kódovanie a vysvetľuje štandardy pre kompresiu statického a pohyblivého obrazu.

Kľúčové slová: Diskrétne ortogonálne transformácie, báza, entropia, korelácia, rýchly algoritmus, zonálna filtrácia, bezstratové kódovanie, stratové kódovanie.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • GONZALEZ, R. C. -- WINTZ, P. Digital image processing. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1987. 503 s. ISBN 0-201-11026-1. [podrobnosti]
  • GHANBARI, M. Video coding an introduction to standard codecs. London: Institution of Electrical Engineers, 1999. 260 s. ISBN 0-85296-762-4. [podrobnosti]
  • AHMED, N. -- RAO, K. Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing. New York: Springer, 1975. 12 s. [podrobnosti ]
  • POLEC, J. -- PAVLOVIČOVÁ, J. -- KARLUBÍKOVÁ, T. Medzinárodné štandardy pre kompresiu obrazu II : H.261, MPEG-1, MPEG-2, H.263, MPEG-4. Bratislava: FEI STU, 2002. 151 s. ISBN 80-227-1784-3. [podrobnosti]
  • POLEC, J. Vybrané metódy kompresie dát. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 195 s. ISBN 80-223-1392-0. [podrobnosti]
  • POLEC, J. -- PAVLOVIČOVA, J. -- ORAVEC, M. Vybrané metódy kompresie dát. Bratislava: FABER, 1996. 158 s. ISBN 80-967503-1-3. [podrobnosti]
  • ROSENFELD, A. -- KAK, A. C. Digital picture processing. New York: Academic Press, 1976. 457 s. [podrobnosti]

 

  • Gonzalez, C.R., Woods, E.R.: Digital Image Processing, Addison - Wesley, London, 1992.
  • Mihalík,J.: Číslicové spracovanie signálov, Alfa, Bratislava, 1987.
  • Polec,J.,Karlubíková,T., Oravec,M, Pavlovičová,J., Vargic, R.: Medzinárodné štandardy pre kompresiu obrazu I.- princípy kódovania obrazov, Vydavateľstvo STU, Bratislava 2001. (CD)