Domov >> Zoznam predmetov >> Komunikačné a informačné siete

Komunikačné a informačné siete

( KIS, 35413_3B )

Cieľ predmetu: Študenti získajú vedomosti o sieťových architektúrach, funkciách, protokoloch a aplikáciách komunikačných a informačných sietí.

Stručná osnova: Poslucháči získajú vedomosti o sieťových architektúrach, funkciách, protokoloch a aplikáciách komunikačných a informačných sietí. Vrstvový protokolový model, RM OSI, protokol, komunikácia, služby. Fyzická vrstva. Riadenie chybovosti a toku dát, riadenie prístupu na médium. Siete LAN IEEE 802.x. Smerovanie. Riadenie preťaženia, kvalita služby. Sieťový model TCP/IP. Aplikačná vrstva, multimédiá. Rozľahlé siete ISDN, ATM, MPLS, IP. Bezdrôtové a mobilné siete, signalizačné siete. Sieťová bezpečnosť.

Kľúčové slová: TCP, IP, komunikačné siete, UDP, DNS, DHCP, RM OSI

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Bc.
letný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • TANENBAUM, A. S. Computer networks. 4. vyd. Upper Saddle River: Pearson Education, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7. [podrobnosti ]
  • DOSTÁLEK, L. -- KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 426 s. ISBN 80-7226-323-4. [podrobnosti]
  • STEVENS, W. -- WRIGHT, G. R. TCP/IP illustrated. Vol.2 : The implementation. 1. vyd. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1994. 1174 s. ISBN 0-201-63354-X. [podrobnosti ]
  • PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 430 s. ISBN 80-251-1278-0. [podrobnosti ]
  • PUŽMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. České Budějovice: Kopp, 2004. 607 s. ISBN 80-7232-236-2. [podrobnost i]
  • www.ktl.elf.stuba.sk/~halas/kis.html