Domov >> Zoznam predmetov >> Komunikačné a informačné siete - Plán cvičení

Komunikačné a informačné siete - Plán cvičení

Sylabus cvičení:

 1. Úvod do cvičení predmetu, predstavenie používaného softvéru, základné príkazy pre správu siete používané v MS Windows.
 2. RM OSI, TCP/IP vrstvový model, fyzická vrstva RM OSI.
 3. Linková vrstva RM OSI, základná funkcia prepínača Ethernet, štruktúra rámca Ethernet II. Zapojenie prepínačov do sietí. Kolízne a broadcast domény.
 4. Sieťová vrstva RM OSI – IPv4, IPv6, ICMP, ARP. Záchyt paketov, práca sa ICMP a použitie protokolu ARP.
 5. Sieťová vrstva RM OSI – IPv4 adresy, podsieťovanie, supersiete. Zápočtová písomka I.
 6. Sieťová vrstva RM OSI – tvorba IPv4 smerovacej tabuľky.
 7. Transportná a relačná vrstva RM OSI. Základný popis protokolov TCP a UDP, služby v sieti a hodnoty dobre známych portov. DHCP a DNS.
 8. Správa CPE smerovača, Wi-Fi prístupového bodu.
 9. FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, SSH.
 10. Zápočtová písomka II.
 11. Bezpečnosť komunikačných sietí 1 (návrh siete LAN).
 12. Bezpečnosť komunikačných sietí 2.