Domov >> Zoznam predmetov >> Komunikačné a informačné siete - Plán prednášok

Komunikačné a informačné siete - Plán prednášok

1. Úvodné pojmy, princípy, funkcie, taxonómia, rozdelenie, topológia a architektúra komunikačných sietí. (dotácia 3/2)
2. Vrstvový protokolový model, hierarchia komunikácie medzi vrstvami, referenčné modely RM OSI a TCP/IP. (dotácia 3/2)
3. Fyzická vrstva - prenosové média, typy prenosov, modulácie a multiplexné techniky, technológie Ethernet. (dotácia 3/2)
4. Linková vrstva - základné funkcie, linkové kódy, metódy zabezpečenia proti chybám, prístupové metódy a protokoly. (dotácia 3/2)
5. Sieťová vrstva - základné funkcie, protokoly IP, ARP, RARP, adresácia v IP sieti. (dotácia 3/2)
6. Medzisieťová komunikácia a prepájanie na vrstvách -- prepájanie na 1,2,3 vrstve, fragmentácia a smerovanie v IP sieťach. (dotácia 3/2)
7. Transportná, relačná a prezentačná vrstva -- protokoly TCP, UDP, RTP a RTCP, porty, vytvorenie spojenia a riadenie toku TCP. (dotácia 3/2)
8. Aplikačná vrstva -- protokoly DHCP, DNS, FTP a Telnet. (dotácia 3/2)
9. Služby WWW, email - architektúra a protokoly. (dotácia 3/2)
10. Bezpečnosť - základné princípy, bezpečnostné hrozby, firewall, šifrovacie algoritmy, protokoly IPsec, TLS, sRTP, VPN (dotácia 3/2)
11. QoS - základné pojmy, parametre QoS, metódy zabezpečenia QoS, metódy radenia paketov v smerovačoch, riadenie preťaženia v sieti. (dotácia 3/2)
12. Bezdrôtové IP siete - topológie a technológie, FWA, WiFi, Wimax (dotácia 3/2)

viac info : www.ktl.elf.stuba.sk/~halas/kis.html