Domov >> Zoznam predmetov >> Komunikačné a navigačné systémy - Plán prednášok

Komunikačné a navigačné systémy - Plán prednášok

1. Analytický opis vlastnosti mobilných kanálov: vznik viaccestných únikov, používané metódy ich opisu, v časovej a vo frekvenčnej oblasti. Charakteristika a opis metód pre potlačenie efektov vyvolaných viaccestným šírením v mobilných kanáloch (dotácia 3/2)
2. Pseudonáhodné postupnosti používané v systémoch s rozloženým spektrom a ich vlastnosti (dotácia 3/2)
3. Analytický popis systému s rozloženým spektrom s priamym násobením (dotácia 3/2)
4. Analytický popis systému s rozloženým spektrom s frekvenčným a časovým preskakovaním (dotácia 3/2)
5. OFDM a iné progresívne komunikačné technológie (dotácia 3/2)
6. Mobilné systémy 3G: IMT 2000 (dotácia 3/2)
7. Progresívne mobilné systémy: LTE (dotácia 3/2)
8. Bezdrôtové dátové siete WiFi a WiMax (dotácia 3/2)
9. Základy navigácie, zemepisné súradnicové systémy, základy satelitnej navigácie, autonómna navigácia (dotácia 3/2)
10. Navigačný systém GPS a Galileo (dotácia 3/2)
11. Automobilové audio systémy a systémy pre prenos dát (dotácia 3/2)
12. Digitálne dátové a multimediálne systémy využívané v dopravnej telematike: DAB a DMB (dotácia 3/2)