Domov >> Zoznam predmetov >> Komunikačné protokoly

Komunikačné protokoly

( KP, 32433_3B )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je pripraviť študentov na prechod z IPv4 na IPv6. Vo februári 2011 došlo k vyčerpaniu adries IPv4. Do popredia záujmu sa v súvislosti so snahou vytvoriť tzv. inteligentné prostredie a Internet vecí dostáva aj komunikácia typu stroj- stroj, ktorá si bude vyžadovať adresovanie nesmierneho počtu zariadení. Bez IPv6 toto nebude možné uskutočniť. Preto je nevyhnutné aby študenti získali poznatky o IPv6 a o problematike prechodu z IPv4 na IPv6.

Stručná osnova: Osnova predmetu obsahuje nasledujúce základné položky. Základy IPv6: Datagram a jeho hlavička, reťazenie hlavičiek, smerovacia hlavička, fragmentovanie; Adresovanie v IPv6: Adresy typu unicast, anycast, multicast, adresovanie v reálnom svete; Podstatné funkcie a služby IPv6: "Neighbour discovery", DNS, DHPCv6; Prechod z IPv4 na IPv6: Dual stack, tunelovanie, 6to4, 6over4, Toredo, DSTM, translácia; Realizácia smerovania pre IPv6: RIPng protokol, Cisco IOS, realizácia IS-IS pre IPv6, realizácia OSPF pre IPvž realizácia multiprotokolu BGP pre IPv6; Protokoly manažmentu, pre Multicast v IPv6, protokoly venované bezpečnosti v IPv6, protokoly pre mobilitu v IPv6.

Kľúčové slová: Komunikačný protokol, IPv4, IPv6, Internet

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
3. Bc.
zimný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • HAGEN, S. IPv6 Essentials. Cambridge, Kolin,Tokyo, Peking, Farnham, Sebastopol : O'REILLY, 2006. 418 s. ISBN 978-0-596-10058-2. [podrobnosti]
  • DUNMORE, M. 6net - An IPv6 Deployment Guide . [online]. 2005. URL: http://www.6net.org/book/deployment-guide.pdf. [podrobnosti]

 

  • Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Addison-Wesley.
  • IETF Request for Comments.
  • Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice-Hall.