Domov >> Zoznam predmetov >> Komunikačné systémy (AE)

Komunikačné systémy (AE)

( KS, 32409_3B )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vytvorenie systémového pohľadu na komunikačné systémy súčasných osobných automobilov so zameraním sa na aktuálne a perspektívne automobilové komunikačné systémy používané v Európe.

Stručná osnova: Oboznámenie sa s princípmi prenosov signálov v automobiloch. Automobily predstavujú prednú líniu aplikácií najnovších poznatkov vedy a techniky v praxi. S tým súvisí aj rastúca komplexnosť komunikácie jednotlivých systémov automobilu. V rámci predmetu sa poslucháč oboznámi so základnými signálmi a ich vlastnosťami používanými v automobilových komunikačných systémoch, spôsobmi ich prenosu ako aj princípmi ich ochrany pri prenose cez komunikačné kanály. Ťažisko predmetu spočíva v oboznámení sa so základnými skupinami automobilových komunikačných systémov a popisom jednotlivých súčasne používaných štandardov. Dôraz je kladený tiež na audio systémy, multimediálne systémy, navigačné a informačné systémy, ako aj na nové trendy vývoja automobilových komunikačných a informačných systémov.

Kľúčové slová: zbernica, prenos, vrstva, správca, uzol, médium

 

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Bc.
letný
6k
PP
S
3
1
Odporúčaná literatúra: 
  • MANSOUR, N. -- RIBBENS, W. Understanding Automotive Electronics. Burlington, MA, USA: Newnes, 2003. 470 s. ISBN 0-7506-7599-3. [podrobnosti]
  • JURGEN, R. Automotive Electronics Handbook. New York: McGraw-Hill Professional, 1999. 1000 s. ISBN 0-07-034453-1. [podrobnosti]