Domov >> Zoznam predmetov >> Komunikačné systémy - Plán prednášok

Komunikačné systémy - Plán prednášok

1. Prehľad vývoja automobilových elektronických systémov. Digitálny prenosový systém. Signály používané na prenos informácií a ich delenie. Základné parametre signálov: P, S, EB, ES, N, N0, RB, RM, Rk, SNR, EB/N0, ES/N0, BER. (dotácia 3/1)
2. Prenos signálov cez komunikačný kanál. Podmienky neskresleného prenosu. Prenos v základnom a v preloženom pásme. Základné princípy: drôtového, bezdrôtového, optického a akustického prenosu. Linkové kódy. (dotácia 3/1)
3. Základy dátového prenosu. Typy prenosov. Komunikačné módy. Prenosové módy. Ochrana údajov pri prenose: parita, CRC. Princípy viacnásobného zdieľania kanála (TDMA, FDMA, CDMA). (dotácia 3/1)
4. Základy sieťovej komunikácie: Sieťový model RM OSI. Základné topológie sietí. Základné prvky sietí: uzol, switch, bridge, router, gateway. Základný popis fyzických prenosových médií: TP, UTP, STP, koax, OF-SI, OF-GI. (dotácia 3/1)
5. Spracovanie a prenos signálov v automobiloch. Automobilové zbernice (Trieda A,B,C, Emisie/Diagnostika, Mobilné Média, X-by-Wire). Prehľad existujúcich štandardov. (dotácia 3/1)
6. Popis a princíp zbernicového systému LIN. (dotácia 3/1)
7. Popis a princíp zbernicového systému CAN. (dotácia 3/1)
8. Popis a princíp zbernicového systému MOST. (dotácia 3/1)
9. Popis a princíp zbernicového systému FlexRay. (dotácia 3/1)
10. Automobilové audio systémy, RDS, DAB, DMB, DRM, digitálny prijímač, doplnkové systémy (PA, antény, ...). (dotácia 3/1)
11. Navigačné systémy a dopravná telematika, dopravné informačné systémy, multimediálne systémy. (dotácia 3/1)
12. Súčasná koncepcia IVN. Nové trendy vývoja automobilových informačných systémov - ITS (dotácia 3/1)