Domov >> Zoznam predmetov >> Metódy klasifikácie v spracovaní signálov - Plán prednášok

Metódy klasifikácie v spracovaní signálov - Plán prednášok

1. Testovanie hypotéz (dotácia 1/1)
2. Odhad parametrov (dotácia 2/2)
     a. Úvod, ML,MAP, MSE
     b. Gaussov zmesový model, EM

3. Metódy redukujúce dimenziu dát (dotácia 2/2)
     a. PCA, LDA
     b. HLDA

4. Neurónové siete (dotácia 2/2)
     a. Úvod, MLP
     b. RBF

5. Stochastické optimalizačné metódy (dotácia 3/3)
     a. Úvod, simulované žíhanie
     b. Genetické algoritmy
     c. Evolučné stratégie

6. Vybrané klasifikačné algoritmy (dotácia 2/2)
     a. K-najbližší sused
     b. Rozhodovacie stromy