Domov >> Zoznam predmetov >> Mobilné a satelitné komunikácie 1

Mobilné a satelitné komunikácie 1

( MSK1, 32430_3B )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je naučiť základné princípy aplikované pri komunikácii v mobilných systémoch a dať teoretický základ z kódovania a modulácií aj z hľadiska teórie optimálneho príjmu a synchronizácie s ich aplikáciami v mobilných celulárnych a satelitných systémoch.

Stručná osnova: Cieľom predmetu je naučiť základné princípy aplikované pri komunikácii v mobilných systémoch a dať teoretický základ z kódovania a modulácií aj z hľadiska teórie optimálneho príjmu a synchronizácie s ich aplikáciami v mobilných celulárnych a satelitných systémoch. V zhustenej podobe sú tiež podané základy architektúry najúspešnejšieho celulárneho mobilného systému druhej generácie - GSM.

Kľúčové slová: Bunkové systémy, satelitné systémy, GSM, 2G,, optimálny prijímač, číslicové modulácie, konvolučné kódy, Turbo-kódy, celulárny, mobilný, bezdrôtový, architektúra systému

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
3. Bc.
zimný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • FARKAŠ, P. Kódovanie a modulácie. Bratislava: STU v Bratislave, 1993. 263 s. ISBN 80-227-0513-6. [podrobnosti]
  • Maini, A. K.: Satellite technology, Wiley, 2007.
  • Mishra, A. R.: Advanced cellular network planning and optimisation, Wiley, 2007.