Domov >> Zoznam predmetov >> Mobilné a satelitné komunikácie 1 - Plán prednášok

Mobilné a satelitné komunikácie 1 - Plán prednášok

1. Hlavné charakteristiky signálov v časovej a frekvenčnej oblasti. (dotácia 3/2)
2. Aditívny biely Gassov šum a kanál AWGN, základné a preložené pásmo (dotácia 3/2)
3. Optimálny prijímač v základnom pásme pre kanál typu AWGN. (dotácia 3/2)
4. Euklidova vzdialenosť a priestor signálov. (dotácia 3/2)
5. Číslicové modulácie pre mobilné a satelitné systémy. (dotácia 6/4)
6. Konvolučné kódy a Turbokódy v mobilných a satelitných systémoch. (dotácia 6/4)
7. Adaptívna modulácia a kódovanie v bezdrôtových systémoch. Klasifikácia mobilných a bezdrôtových systémov a sietí, prehľad štandardov IEEE a ETSI. (dotácia 3/2)
8. Architektúry bunkových systémov GSM. (dotácia 9/6)