Domov >> Zoznam predmetov >> Mobilné a satelitné komunikácie 2

Mobilné a satelitné komunikácie 2

( MSK2, 35410_3I )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je sprostredkovať vedomosti o bezdrôtových širokopásmových systémoch založených na CDMA, metódach s rozloženým spektrom a OFDM ako sú bezdrôtové siete LAN a bunkové mobilné systémy 3. generácie spolu s teoretickým základom techník s rozloženým spektrom, kódovania a modulácií a synchronizácie v uvedených systémoch.

Stručná osnova: Osnova pozost8va z nasledujúcich jednotiek: Súčasný stav a perspektívy mobilných systémov 2., 3. a 4. generácie. Klasifikácia systémov základné‚ výhody a nevýhody jednotlivých typov. Pseudonáhodé (PN) postupnosti, požiadavky na ne a ich testovanie; PN postupnosti; Úvod do systémov s priamym násobením postupností vysielač a prijímač DS/BPSK, možné zjednodušenia realizácie. Systémy DS/QPSK. Realizácia vysielača a prijímača. Výpočet zisku systémov s priamym násobením postupností; Úvod do systémov s frekvenčným preskakovaním, rozdiely medzi systémami s rýchlym a pomalým preskakovaním, štruktúra vysielača a prijímača, najčastejšia realizácia pomocou MFSK. Systémy TH a UWB systémy a hybridné systémy; Bezdrôtový širokopásmový systém založený na MC CDMA a 2D MC CDMA.; Základy synchronizácie v systémoch s rozloženým spektrom otázky akvizície a sledovania v rôznych typoch systémov s rozloženým spektrom; Problematika rušenia a stratégie ochrany pred rušením, širokopásmové a úzkopásmové rušenie, CW a RBG rušenie, systém BLADES. Aplikácia systémov s rozloženým spektrom v CDMA ochrana pred odrazmi a vzájomným rušením. Aplikácie pre navigácie a radarových systémoch, globálny systém určovania polohy; Bilancia linky; Základy architektúry mobilných systémov a sietí 3G, 3,5G.

Kľúčové slová: CDMA, rozprestreté spektrum, medzibunková interferencia, 3G, MC CDMA, pseudonáhodný, UMTS, IEEE 802.x, WiMAX, WiFi, Bluetoth, W-CDMA, UTRA, Turbo-kód, celulárny, mobilný, bezdrôtový.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
zimný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • FARKAŠ, P. Kódovanie a modulácie. Bratislava: STU v Bratislave, 1993. 263 s. ISBN 80-227-0513-6. [podrobnosti]
  • Mishra, A. R.: Advanced cellular network planning and optimisation, Wiley, 2007.
  • Prasad, R.: The third generation mobile communication systems. Artech House Books, 2000.
  • Prasad, R.: Towards a wireless information society. Artech House Books, 2006.
  • Ďalšia dostupná literatúra bude uverejnená na prenáškach.