Domov >> Zoznam predmetov >> Mobilné a satelitné komunikácie 2 - Plán prednášok

Mobilné a satelitné komunikácie 2 - Plán prednášok

1. Miesto disciplíny medzi ostatnými technickými disciplínami. Základné názvoslovie.
História a perspektívy, hlavné oblasti aplikácie. Modelový výpočet, ktorý je ukážkou potreby rozkladu spektra pri rušení a zdôvodňuje hlavné výhody týchto systémov. Korelácia a SS systémy. (dotácia 3/2)
2. Súčasný stav a perspektívy mobilných systémov 2., 3. a 4. generácie. Klasifikácia systémov, výhody a nevýhody jednotlivých typov. Pseudonáhodné, postupnosti, požiadavky na ne a ich testovanie. (dotácia 3/2)
3. PN postupnosti (dotácia 3/2)
4. Úvod do systémov s priamym násobením postupností vysielač a prijímač DS/BPSK, možné zjednodušenia realizácie. Systémy DS/QPSK. Realizácia vysielača a prijímača. Výpočet zisku systémov s priamym násobením postupností. (dotácia 3/2)
5. Úvod do systémov s frekvenčným preskakovaním, rozdiely medzi systémami s rýchlym a pomalým preskakovaním, štruktúra vysielača a prijímača, najčastejšia realizácia pomocou MFSK. Význam diverzity. (dotácia 3/2)
6. Systémy TH a UWB systémy a hybridné systémy. Bezdrôtový širokopásmový systém založený na OFDM, MC CDMA a 2D MC CDMA. (dotácia 3/2)
7. Aplikácie systémov s rozloženým spektrom v počítačových sieťach typu WLAN, prehľad štandardov príslušných štandardov IEEE a ETSI. Adaptívna modulácia a kódovanie v bezdrôtových systémoch. Zvyšovanie kapacity pomocou systémov MIMO. (dotácia 3/2)
8. Základy synchronizácie v systémoch s rozloženým spektrom, otázky akvizície a sledovania v rôznych typoch systémov s rozloženým spektrom. (dotácia 3/2)
9. Problematika rušenia a stratégie ochrany pred rušením, širokopásmové a úzkopásmové rušenie, CW a RBG rušenie, systém BLADES. Aplikácia systémov s rozloženým spektrom v CDMA, ochrana pred odrazmi a vzájomným rušením. Aplikácie pre navigácie a radarových systémov, globálny systém určovania polohy. (dotácia 3/2)
10. Základy architektúry mobilných systémov a sietí a 3G a 3,5G. . (dotácia 9/6)