Domov >> Zoznam predmetov >> Mobilné a satelitné komunikácie 3

Mobilné a satelitné komunikácie 3

( MSK3, 35427_3I )

Záverečné hodnotenie: skúška Cieľ predmetu: Získať prehľad o najnovších poznatkoch a trendoch v oblasti architektúry bezdrôtových najmä bunkových mobilných sietí, poznatky o ich štandardizácii, a vybraných špičkových výsledkoch výskumu, ktoré v budúcnosti môžu mať význam pre budúce generácie uvedených sietí. Ďalším cieľom je zoznámiť sa s kolegami a významnými odborníkmi v zahraničí, ktorí pracujú v tejto oblasti. (Predmet je zabezpečovaný v spolupráci s parnermi z dvoch významných zahraničných univerzít" Tu Viedeň a VUT Brno. Organizátormi a garantami kvality z uvedených univerzít sú Prof. Markus Rupp, PhD. and Doc. Jan Prokopec, PhD. )

Stručná osnova: Testovanie QoS rôznych 3D HDTV technológií (Martin Slanina VUT Brno); Moderné metódy paralelného spracovania signálov (Tomáš Frýza VUT Brno); Kvantová komunikácia a kvantové algoritmy (Daniel Nagay SAV Bratislava); Bezdrôtové senzorové siete (Prof. Markus Rupp, TU Viedeň); Distribuované algoritmy pre bezdrôtové senzorové siete ( Ondrej Slučiak, TU Viedeň); Signalizačná záťaž v HSPA/LTE (Vit Stencel, Honeywell, Brno) alebo Výzvy vyvolané mobilmi typu smart (Petr Lendl T-Mobile, Brno); Antény pre mobilné komunikácie (Michal Pokorný VUT Brno); HetNet (Matúš Turscány Ericsson Bratislava); Komunikácia typu stroj - stroj Philipp Svoboda TU Viedeň); Aplikácie a experimenty s bezdrôtovými senzorovými sieťami ( Jozef Kenyeres a Edhem Brakmic, TU Viedeň); Teória a prax zvyšovania kapacity mobilných kanálov a sietí (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava) ; OFDM (Tomáš Páleník, FEI STU, Bratislava); Diverzita - kľúč k pochopeniu 3G , 4G a B4G architektúr; Diverzita všeobecne (druhy diverzity); Diverzita v časovej oblasti: ACM a adaptácia linky, (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava, ďalej len *); Diverzita v časovej oblasti Turbokódy a LDPC kódy, (*; Diverzita v priestore a diverzita v čase a v priestore, (*); Kódy typu fontána pre vyššie vrstvy, (*); Dopad Optimalizacie na architektury MIMO a STFC, (*)Od LTE k LTE A, (*)

Kľúčové slová: 3,5 G, LTE A, 4 G, LDPC, Turbo, Diverzita

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
letný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 

IET, I. IET/IEEE Library. [online]. 2012. URL: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp. [podrobnosti]