Domov >> Zoznam predmetov >> Mobilné a satelitné komunikácie 3 - Plán prednášok

Mobilné a satelitné komunikácie 3 - Plán prednášok

 

1. QoS a metódy paralelného spracovania signálov (dotácia 3/0)
     a. Testovanie QoS rôznych 3D HDTV technológií (Martin Slanina VUT Brno)
     b. Moderné metódy paralelného spracovania signálov (Tomáš Frýza VUT Brno)

2. Kvantová komunikácia a kvantové algoritmy (dotácia 3/4)
     a. Kvantová komunikácia a kvantové algoritmy (Daniel Nagay SAV Bratislava)

3. Bezdrôtové senzorové siete (WSN) (dotácia 3/0)
     a. Úvod do WSN (Prof. Markus Rupp, TU Viedeň)
     b. Distribuované algoritmy pre bezdrôtové senzorové siete ( Ondrej Slučiak, TU Viedeň)

4. Výzvy pre mobilné komunikácie (dotácia 3/0)
     a. Signalizačná záťaž v HSPA/LTE (Vit Stencel, Honeywell, Brno)
     b. Výzvy vyvolané mobilmi typu smart (Petr Lendl T-Mobile, Brno)
     c. Antény pre mobilné komunikácie (Michal Pokorný VUT Brno)

5. HetNet (dotácia 3/0)
     a. HetNet (Matúš Turscány Ericsson Bratislava)

6. Komunikácia typu stroj - stroj (dotácia 3/0)
     a. Komunikácia typu stroj - stroj Philipp Svoboda TU Viedeň)
     b. Aplikácie a experimenty s bezdrôtovými senzorovými sieťami ( Jozef Kenyeres a Edhem Brakmic, TU Viedeň)

7. Teória a prax zvyšovania kapacity (dotácia 3/4)
     a. Teória a prax zvyšovania kapacity mobilných kanálov a sietí (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     b. OFDM (Tomáš Páleník, FEI STU, Bratislava)

8. Diverzita - kľúč k pochopeniu 3G , 4G a B4G (dotácia 3/2)
     a. Diverzita všeobecne (druhy diverzity)(prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     b. Diverzita v časovej oblasti (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     c. ACM a adaptácia linky, (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)

9. Diverzita v časovej oblasti (dotácia 3/6)
     a. Turbokódy (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     b. LDPC kódy (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)

10. Diverzita v priestore a diverzita v čase a v priestore (dotácia 3/2)
     a. Diverzita v priestore (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     b. Diverzita v čase a v priestore (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)

11. Kódy typu fontána pre vyššie vrstvy (dotácia 3/2)
     a. Kódy typu fontána (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     b. Kódy typu LT (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     c. Kódy typu raptor (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)

12. Dopad Optimalizacie na architektury (dotácia 3/2)
     a. MIMO (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     b. STFC (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)

13. Cesta od LTE k LTE A (dotácia 3/2)
     a. LTE (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)
     b. LTE A (prof. Peter Farkaš, FEI STU Bratislava)