Domov >> Zoznam predmetov >> Neverejné telekomunikačné služby a siete

Neverejné telekomunikačné služby a siete

( NTSS, 35418_3I )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti z problematiky tvorby neverejných telekomunikačných sietí a to tak pre oblasť TDM, ako aj IP. Dôraz sa kladie na analýzu topológií sietí, signalizačné systémy, kvalifikácia rozhraní, telekomunikačné služby, vrátane videokonferenčných systémov a služieb.

Stručná osnova: Predmet je orientovaný na zvládnutie problematiky PABX systémov, funkčno technického modelovania vlastností telekomunikačných služieb v neverejnej telekomunikačnej sieti, techník a vlastností telekomunikačných sietí, VoIP, centralizovaných a decentralizovaných sieťových systémov, integrácie neverejných systémov so sieťami iného určenia, konvergencií v neverejných telekomunikačných sieťach, NGN sietí a služieb, migračných scenárov prechodu technológií z TDM na IP, vrátane videokonferenčných systémov a služieb.

Kľúčové slová: PABX, IP, TDM, QoS

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
zimný
6k
PVP
S
2
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Bellamy, G.: Digital telephony. John Wiley & Sons. New York, 2005.
  • Firemná dokumentácia k PABX systémom Consomo, Ericsson, 2008.
  • Firemná dokumentácia k PABX systémom Meridiam, Kapsch, 2008.
  • Firemná dokumentácia k PABX systémom OXE a OXO, Alcatel-Lucent, 2007.
  • Helgert, J. H.: ISDN - Architectures, Standards. Addison-Wesley Publishing Company, New York, 2005.
  • Prager,E.-Lojík,V.: Mikroelektronika ve spojovací technice. SNTL, Praha 2004.
  • Strnad,L.: Digitálne spojovanie a integrované siete. NADAS, Praha, 2004.