Domov >> Zoznam predmetov >> Neverejné telekomunikačné služby a siete - Plán prednášok

Neverejné telekomunikačné služby a siete - Plán prednášok

1. Neverejné telekomunikačné siete - definícia pojmov. (dotácia 2/3)
2. Sieťové varianty, technológie, komutované okruhy, paketové okruhy, prenajaté okruhy. (dotácia 2/3)
3. Spojovacie systémy (PABX) pre neverejné telekomunikačné siete, funkčné komponenty. (dotácia 2/3)
4. Riadiace jednotky spojovacích systémov, princípy, architektúry. (dotácia 2/3)
5. ISDN referenčný model, základný a primárny prístup, ISDN služby. (dotácia 2/3)
6. Rozhrania na PABX systémoch, štandardizácia, technológie a signalizácie medzi ATU a PABX. (dotácia 2/3)
7. Q signalizačný systém. (dotácia 2/3)
8. ENUM - číslovanie v konvergovaných sieťach. (dotácia 2/3)
9. Kontaktné centrá. (dotácia 2/3)
10. VoIP systémy - OmniPCX Alcatel-Lucent. (dotácia 2/3)
11. VoIP systémy - HiPath Siemens. (dotácia 2/3)
12. VoIP systémy - Ericsson. (dotácia 2/3)