Domov >> Zoznam predmetov >> Optokomunikačné systémy a siete

Optokomunikačné systémy a siete

I-OKS

Cieľom predmetu je získať potrebné vedomosti pre úspešnú implementáciu optických komunikačných systémov a sietí v rôznych oblastiach konvergovaných telekomunikačných riešení NGN. Sú analyzované prenosové vlastnosti optických vlákien a rôznych optických komponentov a optických zosilňovačov v linkovom a sieťovom zapojení. Pozornosť je venovaná možnostiam multiplexovania signálov v optokomunikačných systémoch, predovšetkým multiplexnej technike WDM využívanej pre tvorbu rôznych optokomunikačných sietí – diaľkové, metropolitné, prístupové. Zameriava sa na nové trendy v pasívnych optických sieťach – TDM-PON, WDM-PON a HPON.

Kľúčové slová:

optické prenosové médiá, optické komponenty, multiplexné techniky, systémy a siete WDM, pasívne optické siete PON

Stručná osnova:

1. Prenos informácií pomocou svetla vo voľnom priestore, v uzavretom priestore. Optické prenosové médium (vlákna a káble) používané v prístupových a transportných telekomunikačných sieťach. Analýza šírenia optického žiarenia.

2. Káble s optickými vláknami, konštrukčné a prenosové vlastnosti, základy procesu výroby. Konektory a spojky. Multiplexory používané v optických systémoch - vláknový F-multiplex, vlnovodĺžkový l-multiplex, elektrický E-multiplex.

3. Princípy multiplexovania v optokomunikačných systémoch všeobecne, typy multiplexovania v OPS. Multiplexovanie WDM – hustota, výkonnostné problémy, kritické parametre.

4. Základné linkové prvky systémov a sietí WDM. Špecifické prenosové vlastnosti optických komponentov – vysielače, modulátory, vlákna, filtre a multiplexory, izolátory a cirkulátory, prijímače.

5. Základné sieťové prvky systémov a sietí WDM. Špecifické prenosové vlastnosti optických komponentov - vyrovnávače, regenerátory, zosilňovače, OADM, OXC, OWC.

6. Optokomunikačné siete, telekomunikačné siete, 2G optické siete, topológie sietí.

7. Diaľkové a chrbticové siete WDM.

8. Metropolitné siete WDM.

9. Prístupové siete WDM.

10. Pasívne optické siete, základné vlastnosti, koncept a architektúra siete TDM-PON.

11. Charakteristika a činnosť siete WDM-PON a hybridných sietí HPON.

12. Budúcnosť PON, hierarchia ODNH. Prideľovanie šírky pásma DBA a vlnových dĺžok DWA v sieťach PON.

 

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
zimný
5k
PP
S
2
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Čuchran, J., Róka, R.: Optokomunikačné systémy a siete, ES STU, Bratislava, 2006.
  • Čuchran, J., Róka, R.: Digitálne prenosové systémy a siete, ES STU, Bratislava, 2007.
  • Turán, J.: Optické komunikačné systémy, Vydavateľstvo elfa, Košice, 1999.
  • Senior, J.: Optical Fiber Communications, Prentice Hall International, London, 1992.
  • Vaculík, M.: Prístupové siete, Vydavateľstvo EDIS, ŽU, Žilina, 2000.
  • Čuchran, J., Róka, R.: Optické prostriedky, Multimediálne telekomunikačné technológie, TEMPUS TELEEDUCA, Bratislava, 2003.
  • Black, U.: Optical Networks, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
  • Krauss, O.: DWDM and Optical Networks, Siemens, 2002.
  • Zheng, J.: Optical WDM Networks, IEEE Press & Wiley Interscience, 2004.